Denetim
 
  Yönetim Politikası
 
  Yönetim Hizmetleri
 
  Deneticinin Görevleri
 
  Kapıcılar Hakkında
 
  Kira ve Kiracılar
 
  Belgeler

Yönetim Hizmetleri

ÖZENGROUP'nın yönetim politikası, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği tüm projeler ve bunların sonucunda işveren ve müşterilerine sunduğu tesisler, konutlar, binalar ve hizmetlerle oluşturduğu güvenin devam ettirilmesi ve ÖZENGROUP imajının toplum ve paydaşlar gözünde "yaşam kalitesini artıracak yönetim hizmeti sunan güvenilir firma" olarak oluşmasını sağlamaktır.

ÖZENGROUP'da, kurumuş olan Entegre Yönetim Sistemi kapsamında projelerin sözleşmelere, işverenin isteklerine, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre, çevreyi etkileyen unsurlar ve kirlenmeyle ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır. Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli artırılması için ÖZENGROUP'un paydaşlarına sunduğu ürün ve hizmetlerin sonuçlarında belirleyici rol üstlenen süreçlerin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler konulacak ve "gelişmeler takip edilecektir.

ÖZENGROUP sürdürülebilir başarı için; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki yasal mevzuat ve yönetmelikleri uygular, takip eder.

ÖZENGROUP
çalışanları sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere;

Alacağı kararlarda
ÖZENGROUP imajını ve Paydaşlarının ihtiyaçlarını ön planda tutacak,
Sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde inisiyatif kullanacak,
Bireysel sorumluluklarını yerine getirirken, çalışma arkadaşlarının başarısı için de çaba gösterecek,
Mevcut bilgi ve tecrübelerini çalışma arkadaşları ile paylaşacak ve politikalara uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.