Denetim
 
  Yönetim Politikası
 
  Yönetim Hizmetleri
 
  Deneticinin Görevleri
 
  Kapıcılar Hakkında
 
  Kira ve Kiracılar
 
  Belgeler

Kapıcıyı iş'e alırken yapmanız gerekenler

    Kapıcıyı;Kat malikleri kurulu yada bu kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetim kurulu yahut kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetici işe alır.

Bağımsız bölüm adedi 8'den az olan binalarda;kat malikleri,içlerinden birine yetki vererek, O'nun aracılığıyla kapıcı tutabilir.
Kapıcıyı İşe Alırken Yöneticinin yapması gerekenler.

1.İlan veya başka bir yöntemle müstakbel kapıcı adayını bulunuz.
2.Aile durumu ile kapıcı hakkında istihbarat yapınız.(ceza görmüş mü neden vs.)
3.Sağlık durumu ile ilgili rapor ile iyi hal kağıdı nüfus örneği isteyiniz.
4.Kapıcı ile Sözleşme yapınız.
5.Yoksa Sosyal sigortalar kurumuna İŞYERİ BİLDİRGESİ veriniz.
6.Bölge Çalışma Müdürlüğüne İŞYERİ BİLDİRGESİ veriniz.
7.SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ tanzim edip SSKya bildiriniz.
onaylı bir suretini dosyalayınız.
8.İŞÇİ BİLDİRİM LİSTESİ veriniz.
9.Vukuatlı nüfus kaydından aile durumunu tesbit ediniz
10.Kapıcı iş Yönetmeliği hazırlayıp imza ettiriniz.
11.Kapıcı işe başladıktan 3 gün içinde Kimlik Bildirme Belgesi doldurup muhtara onaylattıktan sonra Mahalli Genel Kolluk Örgütüne veriniz. (1774 nolu Kimlik bildirme kanunu Md.5)
12.Apartman demirbaşlarını tutanak ile teslim ediniz.
13.Komşuarınıza eni kapıcınızı tanıştırınız

DİKKAT:

2004-2005 yıllarında bu konuda birçok soru geldiği için konuya açıklık getirmek istiyoruz
Kapıcı konutunda oturması karşılığında temizlik hizmetini yaptırma yoluna giden binalar yasa dışı bir iş yapmış durumundadırlar.
a.Kapıcı konutları kapıcıya kiraya verilemez.
b.Bir hizmetin karşılığı kira olamaz SSK ve diğer mevzuat nerede kaldı
Kapıcı ile yapılacak sözleşmede bulunması gereken hususlar nelerdir?
Yazılı sözleşmelerde aşağıdaki hususların bulunması gerekir.
İşveren ve işçinin ad ve kimlikleri,
Yapılacak iş,
İşverenin adresi,
Süresi belirli sözleşmelerde,sözleşmenin süresi,
Ücret,ödeme şekli ve zamanı,
Var ise,tarafların ileri sürdükleri özel şartlar,
Hizmet akdinin yapıldığı gün,
Tarafların imzası.
Kapıcı sözleşmesi'nde;
İşveren; "Kat malikleri kurulu",
İşveren vekili, "Yönetici",
İşyeri, "Anagayrimenkul",
İşçi, "Kapıcı",
Yapılacak iş, "Kapıcılık hizmeti" dir.
Kapıcı sözleşmesi; niteliği bakımından hem bir "Hizmet akdi",hem de "İş akdi"dir.
SÖZLEŞME ÖRNEĞİNİ BELGE ÖRNEKLERİNDE BULACAKSINIZ